Kovářská 1170/15, 190 00 Praha 9
IČ: 73844268, DIČ: CZ6703202374, č.ú.: 35-7584090207/0100

e-mail: hostelcentrum@seznam.cz, mob: 721 33 55 66